ติดต่อ

Ruta E53 esq Morrison Local 4
Sierras Chicas Salsipuedes
Córdoba Argentina
โทรศัพท์+5493543514949
Whatsapp+5493543514949
อีเมลespaciochicbar@gmail.com